Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/kei/public_html/079.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Jak redagować pisma urzędowe

Poprawne redagowanie pism urzędowych – wzory

Przychodzi taki moment, że trzeba udać się do urzędu załatwić pewne sprawy. Bywa, że takich sprawunków jest dużo. Mimo, iż w placówkach urzędniczych, większość pism ma charakter gotowych druków, może się zdarzyć, że przyjdzie nam napisać coś od siebie. Redagowane pisma do urzędu mogą mieć różnoraką formę od podań, próśb, deklaracji, upoważnień po zażalenia i skargi. Wypełnienie druku zazwyczaj nie jest problematyczne.

Kłopoty zaczynają się, gdy na czystej kartce papieru trzeba stworzyć własny tekst skierowany do konkretnego urzędnika czy placówki. Dylematy w rodzaju, gdzie umieścić datę, jak sformułować nagłówek, do kogo skierować tekst, jakich liter użyć w danym zwrocie małych czy wielkich? To nie są banalne pytania, w końcu nie każdy z nas musi się zajmować, na co dzień pisaniem rozmaitych pism. Takich tekstów jest cała masa, są rozmaicie tytułowane, mają charakter listów, ofert, zamówień, umów lub podań.

Pisma urzędowe cechują się własnymi zasadami podobnie jak tworzenie tekstów SEO czy reklamowych. Najważniejszy jest wzór wedle jakiego są tworzone. Treść w każdym z nich będzie inna, jednak sposób redagowania pozostaje ten sam. Najczęściej stosowanym jest układ blokowy. Składa się on z poszczególnych części tekstu, które muszą zostać umieszczone w odpowiednich miejscach na karcie i we właściwy sposób ujęte.

Pierwszy jest nagłówek, czyli dane nadawcy. Umieszcza się go w lewym górnym rogu a zamiast niego może zostać przybita pieczęć firmowa. Prawy górny róg zawiera miejscowość i datę powstania pisma. Wiersz ten wyrównujemy do prawego boku blankietu. Należy pamiętać o prawidłowym zapisie daty. Kolejny istotny element to dane adresata pisma. Umieszcza się je w polu adresowym zaczynając od nazwy odbiorcy. Po niej następuje interlinia i wpisujemy adres.

Inaczej adresowane są pisma do osób, inaczej do organów. Następnie zaczynając od lewego marginesu informujemy, czego dotyczy pismo, pod spodem umieszczamy zwrot grzecznościowy np.: Szanowny Panie Dyrektorze i przechodzimy do treści pisma. Elementy końcowe to tak zwana formuła zakończeniowa: Z poważaniem, podpis i wzmianka o ewentualnych załącznikach do pisma.