Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/kei/public_html/079.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Majątkowe prawa autorskie

Prawa autorskie do tekstu

Twórca danego tekstu jest jego autorem. Jeśli napisał go sam, wedle oryginalnego pomysłu, nie skopiował go w całości lub nawet w części, posiada z tego tytułu prawa autorskie. Są nim objęte wszelkie prace, utwory, teksty piosenek hip-hop, programy czy też opracowania różnego typu. Prawa autorskie zabezpieczają interesy twórcy, pozwalając tylko jemu czerpać korzyści z jego twórczości. Nikt inny nie może brać ich, jako własne i podpisywać się pod nimi własnym nazwiskiem.

Prawa autorskie ustalają także pewne zasady, co do publikacji rozmaitych tekstów w sieci, gazecie, czasopiśmie czy też poprzez nagłaśnianie ich radiu lub telewizji. Warto zaznaczyć, że objęte tymi prawami są teksty o charakterze twórczym. Nie kwalifikują się w takim wypadku proste informacje prasowe, opisy i instrukcje, tabele, wykresy, szkice, urzędowe dokumenty oraz idee i pomysły wyrażone w zwyczajowej formie nieodznaczające się typową dla twórczości oryginalnością. Jednocześnie prawa autorskie mogą być przenoszone.

W ten sposób firmy mogą komercyjnie korzystać z tekstów, do których prawo zwyczajowo ma autor. Wyjątkiem w kwestii praw autorskich jest także tworzenie tekstów i innych dzieł w ramach stosunku pracy. Jeśli umowa nie stanowi inaczej poprzez przyjęcie utworu pracodawca nabywa majątkowe prawa autorskie do tegoż utworu. Nie jest to odpłatne, w kwestii opłaty za zbycie prawa autorskich.

Zatrudniony otrzymuje jedynie wynagrodzenie za napisany tekst, przejęcie praw przez zatrudniającego następuje automatycznie. Zwykle odbywa się to w ten sposób, że zlecający odbiera tekst i wykorzystuje go w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Tym samym pracodawca całkowicie zgodnie z prawem nabywa prawa autorskie do tekstów autorstwa swoich pracowników.

Są pewne wyjątki w tej kwestii i zalicza się do nich sytuacje, kiedy pracownik stworzył tekst nie wykonując swoich obowiązków pracowniczych ale poza nimi, jeśli wykonały go osoby zatrudnione na umowę zlecenie, albo też pracodawca nie przyjmuje utworu i nie nabywa praw autorskich, nawet do tekstów napisanych w ramach stosunku pracy.